Heemkunde vereniging 

HeerlerheideWoord van de voorzitter


In ieder mensenleven speelt het heem een belangrijke rol. Je bent er geboren, krijgt er de eerste groeistuipen, maakt er door ouders, vrienden en onderwijs een ontwikkeling door, die voor het latere leven van onschatbare waarde is. Je directe omgeving, het heem, zal je toekomst altijd blijven beïnvloeden.

Omdat de wereld een razendsnelle ontwikkeling doormaakt, is er echter,vooral bij jongere mensen, niet altijd aandacht voor het verleden, waarin je groot gebracht bent en bestaat er het gevaar dat ogenschijnlijk wat minder belangrijke zaken uit je eigen verleden wat minder aandacht krijgen.

Oudere mensen zitten vol herinneringen en verhalen die niet verloren mogen gaan voor de latere generaties. Dat betekent dan wel dat de geschiedenis over het eigen heem levend gehouden moet worden door onderzoek, publicaties en lezingen.


Om die reden zijn er de laatste decennia in onze eigen regio heel wat heemkundeverenigingen opgericht. De geschiedenis van eigen wijk, dorp of stad diende weer levend gemaakt te worden.

In Heerlerheide zijn er overigens voor de komst van de heemkundevereniging al heel wat interessante publicaties verschenen, waarin verschillende aspecten van het Heerlerheidse verleden uitvoerig uitgewerkt zijn.


Van een  echte heemkundevereniging was echter nog geen sprake.

Een aantal Heerlerheidenaren (Hedsjers) stak de koppen bijeen en vond het verleden van het stadsdeel Heerlerheide meer dan de moeite waard om er aandacht aan te besteden en anderen er kennis mee te laten maken.

Zo ontstond in 2007 de Heemkundevereniging Heerlerheide.

Sinds die tijd houdt de vereniging zich bezig met het Hedsjer verleden en wordt gepoogd door uitgaven, lezingen en excursies het verleden (en de toekomst) van Heerlerheide en de directe omgeving nader uit werken.

Het Hedsjer dialect wordt daarbij zeker niet vergeten.

Bij dit alles spelen twee uitgaven een belangrijke rol.

In de reeks “Geschiedenis van de Heerlense buurten” verscheen al vrij spoedig na de oprichting het foto- en tekstboek “Heerlerheide vroeger”.

Daarnaast wordt sinds jaren het verleden van Gen Hei aan de orde gesteld in het verenigingsblad “ Rondom de Watertoren”, een (gedeeltelijk) in kleur uitgebracht soort magazine dat door onze leden zeer gewaardeerd wordt.


Sinds jaren vindt er een gestage groei van het aantal leden plaats. Bij de laatste telling zijn we het aantal van 100 al lang gepasseerd. Daarmee zijn we middelgrote club binnen de heemkundeverenigingen. Aanwas met jongere leden blijft echter moeilijk. Daar ligt nog een belangrijke taak voor het bestuur en voor alle leden.

Ons verleden mag voor niemand en vooral voor jonge mensen niet verloren gaan.

De Limburgse cultuurgeschiedenis mag dat van ons verwachten.

Er is dus werk aan de winkel.Voorzitter

Sjef Janssen