Heemkunde vereniging 

Heerlerheide


Nieuws en Activiteiten:

De nieuwsbrieven zijn op te vragen via onderstaand webadres:


 https://my.hidrive.com/share/5phd9yk9j4Vrijdag 27 augustus wordt de jaarvergadering gehouden in café d'r Bok. De vergadering begint om 14.00 uur.Open Monumentendag 10 september 2023


Op zondag 10 september is de jaarlijkse Open Monumentendag.

De voormalige Sionskerk aan de Kampstraat is die dag tussen 11 en 17 uur te bezichtigen.

Daar is een beschrijving van een wandeling over Heerlerheide en de Rennemig te verkrijgen. Om 13:30 uur is er een geleide rondwandeling.

In de nieuwsbrief staan alle details hier over. (zie de link hierboven)


Koempels, Pastoors en andere Parkstedelingen

‘Witste nog, koempel’ werd opgedragen aan vakbondsman Hub Cobben

Door Martin van der Weerden

Zijn plotselinge dood in 1976 liet de Mijnstreek achter in grote verslagenheid.
Hub Cobben was de voorman van de mijnwerkers in moeilijke tijden. geboren in een bescheiden woning aan de Stationstraat, tegenover waar later de bioscoop Royal zou komen.


De voornaam Hub komt vaker voor in de familie van knechten, dagloners, huishoudsters én mijnwerkers.

In 1911 verhuizen zij naar de Burgemeester Boshouwerslaan in Hoensbroek.

De woning in Heerlen was te klein geworden voor het zich snel uitbreidende
gezin. Er worden elf kinderen geboren. Twee hiervan zijn jong overleden.
Hub gaat later zelf om de hoekwonen, in de Slakkenstraat.
De Mars

Teleurgesteld

In 1924, op 16-jarige leeftijd, meldt hij zich bij de Staatsmijn Emma. Daar wordt hij in de loop van de jaren meester-houwer; net als zijn vader. En net als zijn vader wordt hij lid van de Katholieke Mijnwerkersbond. Als deze bond in de jaren 30, tijdens de economische crisis, meerdere malen akkoord gaat met een loonsverlaging – de laatste met 10 procent – is voor Hub de grens van meegaandheid bereikt. Teleurgesteld stapt hij uit de katholieke bond, die in zijn ogen te veel op de schoot van de directies zit. Hij sluit zich aan bij de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABW) die steviger opkomt voor de belangen van de mijnwerkers.

Al snel wordt Hub Cobben een van de leiders van de ABW. Vooral na de
oorlog is deze politiek onafhankelijke vakbond de enige die in 1946 een
staking durft te organiseren. De gevestigde orde is daar niet blij mee.
In 1947 wordt de ABW door de bisschop voor katholieken verboden. Ook in het
dagelijks leven krijgen diegenen die niet katholiek georganiseerd zijn het
door allerlei pesterijen en intimidaties hard voor de kiezen. In 1975 vertelt
Hub Cobben dat daarbij zelfs zijn kinderen op school niet ontzien werden.
Je moet wel sterk in de schoenen staan om hiertegen bestand te zijn.
Mars naar Den Haag Na de oorlog waren de Limburgse mijnen wezenlijk voor de wederopbouw van Nederland. Maar bij de mijnsluitingen omstreeks 1970 bleken de
pensioenen voor de mijnwerkers bar slecht geregeld te zijn.
Met zijn enorme inzet slaagde Hub Cobben erin om de onderling verdeelde mijnwerkers op één lijn te krijgen. In 1975 werd de ‘Mars naar Den Haag’ georganiseerd, waarbij duizenden koempels met achterban hun standpunt kenbaar
maakten op het Binnenhof. De plotselinge dood van Hub bij een verkeersongeval, een jaar later, trof de Mijnstreek als een mokerslag. De muziekgroep Carboon bracht in dat jaar de eerste lp met spraakmakende mijnwerkersliedjes uit, . Het eerste exemplaar werd als eerbetoon aangeboden aan de weduwe van Hub Cobben.
Witste nog, koempel

Hub Cobben Wandeling

 

 

Zondag 25 juni wordt voor de tweede maal de
Hub Cobben wandeling gehouden. 
Dit maal in Heerlerheide, van 12.00 tot 14.00 uur vanaf
café d’r 
Bok aan de Bokstraat in Heerlen.


Het thema: verzet in de Mijnstreek tijdens de oorlog.
Opgeven bij mwvdweerden@ziggo.nl.


De kosten zijn een vrije gave.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140 JAAR KONINKLIJKE FANFARE ST. JOSEPH HEERLERHEIDE

 

doe bis en bliefs

 

van mich

 

TICKETS VOOR €10,-
1 JULI 2023 20:00 UUR
Jubileumconcert

CORNELIUSHUIS HEERLERHEIDE
1 JULI 2023 20:00 UUR

 

----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Op 12 mei staat een excursie naar slot Schaesberg gepland.
Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief.


14 april  Foto's toegevoegd... Heerlerheide vroeger en nu.


Vrijdag 14 oktober houden we onze jaarvergadering met aansluitend een lezing over de aanleg van spoorlijnen aan het begin van de 20e eeuw door Paul Leerssen.

Zie de nieuwsbrief


Vrijdag 23 september 2022 hebben we een bezoek gebracht aan museum de Schat van Simpelveld. Het museum is gevestigd in het monumentale kloostergebouw van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Naast de geborduurde paramenten zijn er ook wassen, zeer realistische beelden te zien. 


Vrijdag 17 juni 2022 hebben we een bezoek gebracht aan Le jardin de Pauline.

Een heel bijzonder maar ook een heel onbekend stukje van Heerlerheide.

Ondanks de zeer warme dag, meer dan 30 graden, hebben ruim 20 leden de tuin bezocht. Iedereen was aangenaam verrast over dit bijzondere stukje Heerlerheide.


Zondag 1 mei 2022

Herdenking kapelaan Ramakers 
Corneliuskerk Heerlerheide
Met medewerking van fanfare St. Joseph en kerkkoor St. Caecilia
Vanaf  11.15 u. Eucharistieviering met o.a.:
Voorwoord van de voorzitter van de heemkundevereniging.
Na de H. Communie onthulling van een plaquette in de Mariakapel door familielid Sjo Ramakers en inzegening door pastoor Janssen.
Na de Eucharistieviering onthulling van een nieuw straatnaambord in de Kapelaan Ramakersstraat
Eerst een rondgang met fanfare, kerkkoor, genodigden en geïnteresseerden via Kerkstraat, Lokerstraat, Kampstraat naar de Kapelaan Ramakersstraat.
Vervolgens onthulling van een van de twee nieuwe borden door een lid van     B. en W. van de gemeente Heerlen en inzegening door pastoor Janssen.


Maandag 28 maart Lezing over Henri Poels


Vrijdag 25 september 2020 is er een lezing over de februari staking 1944. Voor meer gegevens ,zie de nieuwsbrief via bovenstaande link.


Dinsdag 17 december 2020 organiseert de heemkundevereniging een inloopmiddag.

Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van december 2020.


Vrijdag 15 november zal Mevr. Schreuders een lezing houden over Sinterklaas. Aanvang 14:00 uur in het Corneliushuis Heerlerheide.


Vrijdag 13 december organiseren we een inloopmiddag in het Corneliushuis.

Binnenkort volgt hier meer informatie over.

 

Leësplėnkskes

  


Leësplėnkskes te koop bij Primera Wannerstraat Heerlerheide.

.

Lezing 22 juni 2019


Op zaterdag 22 juni om 14:30 uur zal er lezing in het Corneliushuis gehouden worden door Otto Vandeberg.Jaarvergadering 8 maart 2019

 14:00 uur Jaarvergadering, aansluitend een lezing over de Rennemig en ON III door Paul Leerssen.

Ledenvergadering 8 maart 2019
Uitnodiging ledenvergadering 8 maart 2019.docx (305.11KB)
Ledenvergadering 8 maart 2019
Uitnodiging ledenvergadering 8 maart 2019.docx (305.11KB)


Verslag ledenvergadering 2018
Verslag Alg. Led. vergadering 2018.doc (326.5KB)
Verslag ledenvergadering 2018
Verslag Alg. Led. vergadering 2018.doc (326.5KB)