Heemkunde vereniging 

Heerlerheide

Nieuws en Activiteiten:

De nieuwsbrieven zijn op te vragen via onderstaand webadres:


 https://my.hidrive.com/share/5phd9yk9j4


Op 12 mei staat een excursie naar slot Schaesberg gepland.
Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief.


14 april  Foto's toegevoegd... Heerlerheide vroeger en nu.


Vrijdag 14 oktober houden we onze jaarvergadering met aansluitend een lezing over de aanleg van spoorlijnen aan het begin van de 20e eeuw door Paul Leerssen.

Zie de nieuwsbrief


Vrijdag 23 september 2022 hebben we een bezoek gebracht aan museum de Schat van Simpelveld. Het museum is gevestigd in het monumentale kloostergebouw van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Naast de geborduurde paramenten zijn er ook wassen, zeer realistische beelden te zien. 


Vrijdag 17 juni 2022 hebben we een bezoek gebracht aan Le jardin de Pauline.

Een heel bijzonder maar ook een heel onbekend stukje van Heerlerheide.

Ondanks de zeer warme dag, meer dan 30 graden, hebben ruim 20 leden de tuin bezocht. Iedereen was aangenaam verrast over dit bijzondere stukje Heerlerheide.


Zondag 1 mei 2022

Herdenking kapelaan Ramakers 
Corneliuskerk Heerlerheide
Met medewerking van fanfare St. Joseph en kerkkoor St. Caecilia
Vanaf  11.15 u. Eucharistieviering met o.a.:
Voorwoord van de voorzitter van de heemkundevereniging.
Na de H. Communie onthulling van een plaquette in de Mariakapel door familielid Sjo Ramakers en inzegening door pastoor Janssen.
Na de Eucharistieviering onthulling van een nieuw straatnaambord in de Kapelaan Ramakersstraat
Eerst een rondgang met fanfare, kerkkoor, genodigden en geïnteresseerden via Kerkstraat, Lokerstraat, Kampstraat naar de Kapelaan Ramakersstraat.
Vervolgens onthulling van een van de twee nieuwe borden door een lid van     B. en W. van de gemeente Heerlen en inzegening door pastoor Janssen.


Maandag 28 maart Lezing over Henri Poels


Vrijdag 25 september 2020 is er een lezing over de februari staking 1944. Voor meer gegevens ,zie de nieuwsbrief via bovenstaande link.


Dinsdag 17 december 2020 organiseert de heemkundevereniging een inloopmiddag.

Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van december 2020.


Vrijdag 15 november zal Mevr. Schreuders een lezing houden over Sinterklaas. Aanvang 14:00 uur in het Corneliushuis Heerlerheide.


Vrijdag 13 december organiseren we een inloopmiddag in het Corneliushuis.

Binnenkort volgt hier meer informatie over.

 

Leësplėnkskes

  


Leësplėnkskes te koop bij Primera Wannerstraat Heerlerheide.

.

Lezing 22 juni 2019


Op zaterdag 22 juni om 14:30 uur zal er lezing in het Corneliushuis gehouden worden door Otto Vandeberg.Jaarvergadering 8 maart 2019

 14:00 uur Jaarvergadering, aansluitend een lezing over de Rennemig en ON III door Paul Leerssen.

Ledenvergadering 8 maart 2019
Uitnodiging ledenvergadering 8 maart 2019.docx (305.11KB)
Ledenvergadering 8 maart 2019
Uitnodiging ledenvergadering 8 maart 2019.docx (305.11KB)


Verslag ledenvergadering 2018
Verslag Alg. Led. vergadering 2018.doc (326.5KB)
Verslag ledenvergadering 2018
Verslag Alg. Led. vergadering 2018.doc (326.5KB)