Heemkunde vereniging 

Heerlerheide

Lidmaatschap

Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal. Word ook lid!

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,00 per jaar voor een lid.

Ook een gezinslidmaatschap is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 22,50 per jaar.


U kunt u aanmelden of wijzigingen doorgeven aan:

penningmeester@heemkundevereniging-heerlerheide.nl


Het rekeningnummer van onze vereniging is:

HEEMKUNDEVERENIGING HEERLERHEIDE
NL84 INGB 0003 982 298
HEEMKUNDEVERENIGING HEERLERHEIDE
IBAN: NL84INGB0003982298

Vermeld uw naam in het opmerkingenveld, zeker als die afwijkt van de naam van de rekening, en zet hier ook de rede van de overboeking, b.v. Contributie 2019.